matej.jpg

Informace o farním provozu o Vánocích

Informace o konání vánočních bohoslužeb a 
výstavy perníkového betlému

Rada farnosti sv. Matěje rozhodla na svém zasedání dne 2.12.2020, že vzhledem k výjimečným okolnostem bude provoz o letošních Vánocích upraven takto:


Půlnoční mše sv. 24.12. bude letos vzhledem k výrazně omezenému počtu povolených přímých účastníků zrušena. V kostele sv. Matěje není možno zaručit dostatečné rozestupy ani pro polovinu obvyklých návštěvníků půlnoční mše.

Odpolední mše pro rodiny s dětmi v 16.00 na Štědrý den se bude slavit výjimečně na farní zahradě.

Slavnostní mše o nedělích a 25.12. v 10.00 budou až do odvolání přenášeny on-line a do kostela bude vpuštěn pouze povolený počet účastníků.

Perníkový betlém bude vystaven na náhradním místě v kostele za hlavním vchodem. Je to vstřícný krok vůči návštěvníkům, aby mohli alespoň v nouzovém režimu kostel a betlém letos navštívit a dodržet přitom předepsaná hygienická opatření.

Pořad ostatních bohoslužeb je vyvěšen na měsíčním rozpisu.

Děkujeme za pochopení a přejeme požehnané adventní i vánoční dny.