matej.jpg

Nové číslo časopisu Mávátko

Milí farníci,
nové vydání Mávátka jsme se vzhledem k většímu množství informací a také aktuální situaci, při které mají někteří složitější přístup do našeho kostela, rozhodli distribuovat elektronicky. Prosím tedy, šiřte Mávátko ke všem, kdo s IT technikou příliš nekamarádí a třeba ocení, když jim "farní noviny" někdo vytiskne a doručí.

V novém Mávátku si můžete přečíst například o rekonstrukci komunitního centra na faře i o chystané opravě plotu, problémech s parkováním před farou, které P. Matúš již řeší, či o výročí 250 let od posvěcení svatomatějského kostela, jež si letos připomínáme. Nechybí ani pořad velikonočních pobožností a bohoslužeb nebo výzva našich biskupů ke sčítání lidu.

Příloha Velikost
Mavatko_3_21.pdf 847.92 KB