matej.jpg

Svatomatějská pouť 2021

Srdečně zveme na Svatomatějskou pouť 2021, slavnostní poutní mši k oslavě svátku sv. Matěje apoštola, která se bude konat v neděli 16. května od 10h. Slavnost začne průvodem od kaple sv. Jana Nepomuckého, který má rovněž tento den svátek. Hlavním celebrantem bude kanovník P. Jan Kotas, rektor Arcibiskupského semináře, koncelebrovat bude farář naší farnosti P. Matúš Kocian.

Při mši zazní již tradičně Missa brevis matějského varhaníka Jaroslava Voříška, který ji pro kostel sv. Matěje složil během 2. světové války, i díla dalších autorů spjatých s naším kostelem (Otto Albert Tichý, Jan Fila) v podání souboru Hora Fugit.

Pouť se koná v rámci jubilejních 250 let od posvěcení současného kostela sv. Matěje, ke kterému došlo v roce 1771.

Mše je v tento den v 8h i v 10h. Po mši se vzhledem k aktuální situaci nekoná agapé, pouze skromná farní káva. Jako obvykle je mše přenášena online na odkaze www.matejstranti.com/prenos.