matej.jpg

Farní den 24. června 2022

Srdečně zveme farníky na farní den, který se uskuteční v pátek 24.6.2022. Program:

16.30: Rytmická mše svatá (slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova) s požehnáním na prázdniny.

17.30: Z kopečku na kopec. České báchorky. Na farní zahradě zahrají divadlo děti z Divadelního kroužku DDM Praha 6 pod vedením Zuzany Štancelové.

18.00: Táborák na farní zahradě.

20.30: Svaté město Jeruzalém a jeho symbolika. Přednáška Karla Hrdličky na faře.