matej.jpg

Pater Matúš Kocian osobností Českého Brodu

Náš pater Matúš Kocian byl vyznamenán oceněním Osobnost Českého Brodu. „Vážím si toho, že ocenění nevyšlo od těch nejbližších, pro které jsem zde sloužil mše svaté, budoval komunitní centrum a opravoval kostely, ale vzešlo od člověka, kterého znám z mimofarních aktivit. To je pro mě důkaz, že moje služba v Českém Brodě měla i určitý přesah pro celé město,“ říká P. Matúš. Více o této události si můžete přečíst zde.