matej.jpg

Koncert farního sboru Seriózní těleso v rámci Noci kostelů

Srdečně zveme na koncert duchovní hudby svatomatějského chrámového sboru Seriózní těleso v rámci Noci kostelů 2023 v pátek 2. června od 19 hodin!

Zazní písně od renesance až po současnost, kterými sbor během roku doprovází liturgii nedělních mší, a možná ještě něco navíc. Koncert nese název "Jubilemus, exultemus" (Radujme se, jásejme) podle názvu Couperinovy titulní písně i podle charakteru chvalozpěvných skladeb, které uslyšíme. Sbor s doprovodem varhan, trubky a houslí bude zpívat zejména francouzské a italské barokní písně (autorů jako F. Couperin, J.-J. de Mondonville, C. Monteverdi, G. Carissimi...), ale zazní i mnoho dalšího.

Po koncertě bude možná prohlídka kostela včetně výstupu na kostelní věž s výjimečným výhledem i ochutnávka mešních vín vedená naším farářem M. Kocianem.

Zkrátka existuje mnoho důvodů, proč letos zažít Noc kostelů právě u sv. Matěje!

Těšíme se na vás!