matej.jpg

Mše a křížová cesta v kapli Nejsv. Trojice na Hadovce 28.3.

V úterý 28. 3. se od 18h v terénu v blízkosti kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce (Nad Komornickou, Praha 6) bude konat tradiční venkovní pobožnost křížové cesty. Bezprostředně po křížové cestě se bude přímo v kapli sloužit mše svatá, kterou bude celebrovat JCLic. Mgr. Ondřej Pávek, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta.

Zastavení křížové cesty budou vylepena na různých stromech aleje na náměstíčku okolo kaple. Začátek křížové cesty je v dolní části aleje. Při mši svaté se do kaple sice vejde omezený počet lidí, jste ovšem zváni k účasti na mši i před kaplí. Bude připraveno i malé občerstvení.

Těšíme se na vaši účast!