matej.jpg

Koncert sboru Seriózní těleso v rámci Noci kostelů

Svatomatějský chrámový sbor Seriózní těleso vás srdečně zve na koncert duchovní hudby, který se bude konat v rámci programu Noci kostelů u sv. Matěje v pátek 10. června 2022 od 19 hodin.

Centrem koncertu jsou skladby u nás málo známého polského barokního autora G. G. Gorczyckého, kapelníka wawelské katedrály v Krakově, který se někdy označuje za "polského Händela". Jedna z jeho písní "Laetatus sum", což je i název našeho koncertu, odkazuje na žalmový text "Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu!", který přímo vystihuje smysl akce Noc kostelů. Radostné písně jsou psané nejen pro sbor a varhany, ale také housle a trubky, o slavnostní náladu tedy bude postaráno.

Koncert je proložen skladbami převážně z období renesance a baroka, kterými v průběhu roku doprovázíme liturgii u sv. Matěje.
Těšíme se s vámi na viděnou a slyšenou!

V rámci večera se kromě koncertu koná více akcí, podrobnější informace naleznete zde.

Stránky sboru na Facebooku: https://www.facebook.com/SeriozniTeleso

Příloha Velikost
Koncert-Laetatus-sum-Noc-kostelu-plakat.pdf 685.66 KB