matej.jpg

Svatomatějská pouť 2022

Srdečně zveme na Svatomatějskou pouť 2022 u příležitosti svátku sv. Matěje apoštola, která se bude konat v neděli 15. května od 10h. Slavnost začne průvodem od kaple sv. Jana Nepomuckého, který má svátek hned následující den. Hlavním celebrantem bude kanovník Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., generální vikář pražské arcidiecéze, koncelebrovat bude farář naší farnosti P. RNDr. Matúš Kocian, PhD.

Při mši zazní již tradičně Missa brevis matějského varhaníka Jaroslava Voříška, který ji pro kostel sv. Matěje složil během 2. světové války, i liturgická díla dalších soudobých autorů včetně ukrajinských, v podání souboru Hora Fugit.

Mše v 8h se koná také.

Po slavnostní mši jste srdečně zváni na tradiční pohoštění na farní zahradě.