matej.jpg

Plán farních akcí - jaro 2023

V nejbližších týdnech a měsících náš čekají níže uvedené farní akce. Těšíme se na hojnou účast a ochotné farníky zároveň prosíme o pomoc při organizaci.

 

Plán akcí farnosti sv. Matěje – jaro 2023

28. března

Křížová cesta a mše svatá v kapli Nejsvětější Trojice na Hadovce v 18:00

29. března

Předvelikonoční úklid kostela

31. března

Setkání ministrantů k velikonoční liturgii, po skončení páteční mše svaté

1. dubna

Zpovědní den na faře u sv. Matěje, 9-12h

22. dubna

Školení lektorů u sv. Vojtěcha

14. května

Slavnostní poutní mše svatá v 10:00 celebrovaná Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem pražským. Po mši sv. posezení na faře. Bohoslužba od 8:00 se nekoná.

27. května

Farní cyklovýlet do Libice nad Cidlinou - ZRUŠENO!

2. června

Noc kostelů od 18:00 a v rámci ní koncert farního sboru

4. června

Trojiční pouť u kaple Nejsv. Trojice na Hadovce od 15:00

11.  června

První svaté přijímání, bohoslužba od 10:00

16.-18. června, možná pouze do 17. června

Farní víkend na hájence v Brdech

23. června

Dětská mše svatá na rozloučení se školním rokem, poté divadlo pro děti a posezení na farní zahradě

Příloha Velikost
akce_jaro_23.docx 14.38 KB