matej.jpg

Mše svatá z fary online

Od dnešního večera bude o všedních dnech možnost připojit se online ke slavení Eucharistie na faře v obvyklých časech, tedy úterý 18.00, středa 18.00, čtvrtek 18.00, pátek 16.30, sobota 18.00. Odkaz na webovou stránku: https://www.youtube.com/channel/UCZ9Mvz07Ei4IKFewDCpozEQ/featured Za případné technické nedostatky se předem omlováme.

Katolický týdeník

Nejnovější číslo KT je opět k dispozici v hnědé schránce na faře.

Liturgie 4. neděle postní

V přiloženém souboru lze najít liturgické texty 4. neděle postní.

Aktuální informace

Milí farníci, vzhledem ke stávající situaci není možné slavit společně mše svaté a také podávání svatého přijímání je velmi rizikové. Mše svaté budu slavit dle měsíčního rozpisu bez účasti lidu (v neděli pouze v 10.00) a prosím, abyste se duchovně připojili. Svátost smíření je možná po předchozí telefonické domluvě. Děkuji všem, kdo nabídli pomoc a také děkuji za vaše modlitby. Všem Josefům přejeme zdraví, štěstí, Boží požehnání a po smrti království nebeské. Modleme se za nemocné a neukládejme si žádný další půst kromě toho, který nám přinesl život. Váš P. Matúš

Nabídka pomoci v době mimořádné situace

Pokud by kdokoliv potřeboval v současné mimořádné situaci pomoci, například s nákupy, hlídáním dětí apod., může se obrátit na farníky, kteří nabídli své služby. >>>

Domácí katecheze pro děti

Katechetické středisko poskytlo odkaz na dočasnou webovou sekci https://deti.vira.cz/v-karantene, která může posloužit pro domácí přípravu dětí na nedělní liturgii a být nápomocna zejména rodičům v podpoře náboženské výchovy dětí v době, kdy není možné realizovat farní či školní výuku náboženství.

Postní rekolekce pro všechny 6.-8.3.2020

Zveme na postní rekolekci pro všechny - "Marnost nad marnost? Postní duchovní obnova s knihou Kazatel." Penzion Panský dům Rožmitál pod Třemšínem
Subscribe to