matej.jpg

Víkend na Hrádku

„Dušičkový“ víkend jsme strávili společně na Hrádku v duchu Foglarových Rychlých šípů. Pomalu se z toho stává tradice a myslím, že je to jedině dobře. Ukázalo se, že komorní sestava této akci více než sluší.

Život v Anglii a první postřehy pátera Kryštofa z Londýna

Náš bývalý páter Kryštof, který se na začátku října vydal na své nové působiště do Londýna, nám z Anglie poslal první pozdrav. Přečtěte si, jak ho přijali v nové farnosti, jak se v Anglii liší život farnosti od toho českého a o životě tamější duchovní komunity.

Video: Jak jsme si mákli ve Zlaté Bani

Zde si můžete prohlédnout video, které vám poodhalí, co všechno jsme na Slovensku dělali v rámci projektu Try it again a jak jsme se při tom strašně nadřeli:)

Benefiční odpoledne II umožnilo Veronice z Ugandy pokračovat ve studiu

Druhý ročník Benefičního odpoledne připadl letos na první říjnový víkend. Cíl akce byl jednoznačný: Prožít společně příjemné nedělní odpoledne, pobavit se, a hlavně vybrat dostatek finančních prostředků na podporu naší adoptované holčičky Veroniky z Ugandy.

Perníkové jesličky

Rád bych předložil stručnou historii unikátního betlému, který je již přes třicet let vystavován v našem kostele...

Dopis pátera Kryštofa na rozloučenou

Milí přátelé,
po sedmi letech svého působení v Èeské republice – v Sokolově a Praze, v dialogu se svými představenými, jsme dospěli k závěru, že je Boží vůle, abych odešel na nové působiště do Anglie. Někteří mi říkají, že odcházím za lepším, ale věřte nebo ne, to nejlepší, co mne potkalo, jste vy.

Benefiční odpoledne II klepe na dveře

Na počátku toho všeho stála myšlenka adoptovat si dítě z nějaké rozvojové země, a umožnit mu tak vzdělání a celé jeho rodině alespoò trochu důstojný život. Potom přišla otázka, kde na adopci sehnat finanční prostředky. Následovaly obavy, aby celá akce neskončila fiaskem. Ty však netrvaly dlouho, možná jen několik okamžiků, než je zahnaly skutečné činy. Tak se minulý rok zrodilo Benefiční odpoledne.
Subscribe to