matej.jpg

Matějstranti pod vodou!!!

Druhý zářijový víkend jsme si zpestřili výletem na vodu. Naším cílem bylo zdolání řeky Jizery, lépe řečeno to, aby řeka nezdolala nás...

Puák 2004

Puák 2004

Výlet k oslavě práce mašinek

1.5.2004 jsme se sešli v krásném počtu 12-ti účastníků a dvou animátorů, abychom společně oslavili „svátek práce“ a vstup do EU!

Ministrantské setkání

Ministrantské setkání - Ministranti se obvykle scházejí ve svých farnostech při službě Pánu Bohu. Cílem ministrantského setkání však nebylo, abychom se sešli v pěti či deseti a povídali si o ministrování.Šlo o to umožnit všem ministrantům ze Středních Èech a Plzně setkat se, společně se pomodlit, popovídat, zahrát si.

Třetí Raf

Tak už máme za sebou třetí výpad k Rafovi… tentokrát to bylo v pátek 2.4. a šlo se na skupinu, která si říká PDK.

Ktiš 2004

Jarní prázdniny ( 7 –14. 3. 2004 ) – Ktiš V neděli jsme po mši svaté u Matěje naložili zavazadla na vozík, a vyslali otce Gustava a Tomáše Ježe určeným směrem tz. na šumavskou Ktiš.
Subscribe to