matej.jpg

Koncert skupiny Ora pro nobis

Srdečně zveme na koncert skupiny Ora pro nobis v Kostele sv. Matěje, neděle 21.6. od 18 hodin.

Farní večer s filmem - Ve jménu Krista

Srdečně zveme všechny přátele filmu v sobotu 27. června od 19:30 na kulturně-vzdělávací pořad Farní večer s filmem, při němž můžete shlédnout film, líčící příběh o zmrtvýchvstání, vyprávěný z pohledu nevěřícího.

Farní koláč a Dřevěná dílna s hernou Báry Hubené

V neděli 14. června od 9 do 17 hodin před budovou fary a na farní zahradě u sv. Matěje.Přijďte si nakoupit výborné domácí koláče a zákusky k nedělnímu obědu nebo posedět na farní zahradě s občerstvením. 

Za brouky přírodou Západního Kapska

Srdečně vás zveme na promítání z entomologické expedice do Západního Kapska. Délka pořadu 55 min. Vstup volný. Sobota 13. června od 19:30

5. neděle velikonoční

Všechny informace o dění v příštích týdnech bude nadále možno nalézt v týdenních ohláškách, jak je zvykem. Bohoslužby se od pondělí 11. května vracejí k obvyklému pořadu.

Pořad bohoslužeb

Milí farníci, od pondělí 11. května se vracíme k normálnímu pořadu bohoslužeb u sv. Matěje, sv. Václava i v kapli Nejsv. Trojice na Sedlci. Rozpis bohoslužeb můžete najít na obvyklých místech.

4. neděle velikonoční

Mše sv. bude ještě tuto neděli slavena bez účasti lidu od 8.00 v kostele sv. Matěje a přenášena přes internet. Svaté přijímání bude podáváno před kostelem od 8.45 do 10.00. Ostatní informace naleznete v ohláškách.

3. neděle velikonoční: aktuální informace o bohoslužbách

Vzhledem k uvolňování karanténních opatření budeme postupně obnovovat řád pravidelných bohoslužeb. Od úterý 28.4. budou všednodenní mše svaté opět slaveny v kostele sv. Matěje s limitem max. 15 osob za zachování ostatních opatření. Měsíční rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách a na nástěnkách. Kostel bude otevřen jako obvykle 30 min před mší svatou. Zpovídá se ve středu a ve čtvrtek od 17.30 v sakristii. Intence na slavení mší si můžete opět zadávat v sakristii. Mše sv., které měly být slaveny v době karantény, budou po dohodě odslouženy v náhradních termínech. Nedělní mše svaté budou nadále veřejnosti nepřístupné, budou slaveny v kostele sv. Matěje od 8.00 a přenášeny přímým přenosem na internetu. Svaté přijímání bude podáváno před kostelem od 8.45 do 10.00. Vzhledem k velikosti kostela sv. Matěje není možné v současné době dodržet karanténní opatření s více jak 15 osobami. Pokud dojde v následujících týdnech k dalšímu uvolnění alespoň na 50 osob bez momentálně požadovaných rozestupů, bude možné začít organizovat mši svatou s účastí věřících. Předpokládáme, že normální bohoslužebný provoz bude obnoven na přelomu května a června. Informace o provozu v klášterním kostele sv. Václava naleznete tam na nástěnkách před kostelem. Ostatní svátosti a pohřby mohou být organizovány s drobnými omezeními bez problémů. Katolický týdeník bude od příštího týdne k dispozici v kostele a nikoli již ve schránce před farou. Prosím, berte si jej, minulý týden zůstalo ve schránce 16 z 20 výtisků. Děkuji všem, kdo finančně přispěli na rekonstrukci farního centra. Faru slavnostně otevřeme při nejbližší vhodné příležitosti. Náhradní termín biřmování a prvního svatého přijímání bude oznámen v nejbližších dnech.

2. neděle velikonoční

Mše svatá z 2. neděle velikonoční bude opět slavena v kostele sv. Matěje od 8.00 a přenášena na internetu. Mše svaté o všedních dnech budou až do odvolání slaveny na faře dle měsíčního rozpisu bohoslužeb a rovněž přenášeny online. Eucharistii bude možno přijmout v neděli od 8.45 do 10.00 před kostelem sv. Matěje za zachování současných hygienických předpisů.
Subscribe to