matej.jpg

Květná neděle u svatého Matěje

Milí farníci, na Květnou neděli budeme přenášet online mši svatou z kostela sv. Matěje v 8.00. Můžete se takto přidat ke slavení Eucharistie a společně vstoupit do obřadů Svatého týdne. Podobně budeme vysílat také všechny obřady Velikonoc, počínaje Zeleným čtvrtkem. Na Květnou neděli můžete přijmout svaté přijímání před kostelem sv. Matěje od 9.00 do 10.00.

Pastýřské slovo otce arcibiskupa Dominika a výzva otce biskupa Zdeňka k vystavení svíček do oken

V přiloženém souboru najdete pastýřské slovo kardinála Dominika Duky k letošním Velikonocům a zde je výzva biskupa Zdeňka Wasserbauera k vystavení svíček o svátcích: Vážení a milí spolubratři, na základě přání otce arcibiskupa vyzvěte, prosím, své farníky, aby na Bílou sobotu po setmění dali do oken svých domů rozžatou svíci a případně obraz či obrázek Krista na znamení Kristova vzkříšení. Jedná se o starou velikonoční tradici. Je jistě vhodné, nakolik je to možné, pozvat i ostatní k této iniciativě, aby totiž všichni lidé dobré vůle dali rozžatou svíčku do okna na znamení naděje a vítězství života zvláště v této nelehké době.

Mše svatá z fary online

Od dnešního večera bude o všedních dnech možnost připojit se online ke slavení Eucharistie na faře v obvyklých časech, tedy úterý 18.00, středa 18.00, čtvrtek 18.00, pátek 16.30, sobota 18.00. Odkaz na webovou stránku: https://www.youtube.com/channel/UCZ9Mvz07Ei4IKFewDCpozEQ/featured Za případné technické nedostatky se předem omlováme.

Katolický týdeník

Nejnovější číslo KT je opět k dispozici v hnědé schránce na faře.

Liturgie 4. neděle postní

V přiloženém souboru lze najít liturgické texty 4. neděle postní.

Aktuální informace

Milí farníci, vzhledem ke stávající situaci není možné slavit společně mše svaté a také podávání svatého přijímání je velmi rizikové. Mše svaté budu slavit dle měsíčního rozpisu bez účasti lidu (v neděli pouze v 10.00) a prosím, abyste se duchovně připojili. Svátost smíření je možná po předchozí telefonické domluvě. Děkuji všem, kdo nabídli pomoc a také děkuji za vaše modlitby. Všem Josefům přejeme zdraví, štěstí, Boží požehnání a po smrti království nebeské. Modleme se za nemocné a neukládejme si žádný další půst kromě toho, který nám přinesl život. Váš P. Matúš

Nabídka pomoci v době mimořádné situace

Pokud by kdokoliv potřeboval v současné mimořádné situaci pomoci, například s nákupy, hlídáním dětí apod., může se obrátit na farníky, kteří nabídli své služby. >>>

Domácí katecheze pro děti

Katechetické středisko poskytlo odkaz na dočasnou webovou sekci https://deti.vira.cz/v-karantene, která může posloužit pro domácí přípravu dětí na nedělní liturgii a být nápomocna zejména rodičům v podpoře náboženské výchovy dětí v době, kdy není možné realizovat farní či školní výuku náboženství.
Subscribe to