matej.jpg

Farní klub katolické víry

Zveme vás na setkání nově vzniklého farního Klubu katolické víry s možností modlitby a diskuse o duchovních tématech. Pravidelně se scházíme cca 2x měsíčně ve středu od 19h na faře u sv. Matěje.

FOTOGALERIE: 13. Svatomichaelská pouť

Prohlédněte si fotografie z 13. Svatomichaelské poutě konané u kaple sv. Michaela na Pernikářce ve čtvrtek 29. září.

Otevření kaple sv. Václava na Suchdole 25.9. od 10h

Srdečně zveme na otevření nově zrekonstruované kaple sv. Václava na Suchdole v neděli 25. září. Od 10h se koná mše svatá celebrovaná arcibiskupem pražským Janem Graubnerem a svatomatějským farářem Matúšem Kocianem, od 11h další slavnostní program.

Pater Matúš Kocian osobností Českého Brodu

Náš pater Matúš Kocian byl vyznamenán oceněním Osobnost Českého Brodu. „Vážím si toho, že ocenění nevyšlo od těch nejbližších, pro které jsem zde sloužil mše svaté, budoval komunitní centrum a opravoval kostely, ale vzešlo od člověka, kterého znám z mimofarních aktivit. To je pro mě důkaz, že moje služba v Českém Brodě měla i určitý přesah pro celé město,“ říká P. Matúš. Více o této události si můžete přečíst zde. 

Farní den 24. června 2022

Srdečně zveme farníky na farní den, který se uskuteční v pátek 24.6.2022. Program:

16.30: Rytmická mše svatá (slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova) s požehnáním na prázdniny.

17.30: Z kopečku na kopec. České báchorky. Na farní zahradě zahrají divadlo děti z Divadelního kroužku DDM Praha 6 pod vedením Zuzany Štancelové.

18.00: Táborák na farní zahradě.

20.30: Svaté město Jeruzalém a jeho symbolika. Přednáška Karla Hrdličky na faře.

Farní den u sv. Matěje: představení Z kopečku na kopec

V pátek 24. června zveme po mši svaté na farní zahradu, kde se s dětmi rozloučíme se školním rokem a oslavíme příchod prázdnin. Při této příležitosti se uskuteční také představení Z kopečku na kopec v provedení dětí z Divadelního kroužku DDM Prahy 6. 

Subscribe to