matej.jpg

Prohlídky perníkových jesliček

Tradiční perníkový betlém bude v kostele sv. Matěje přístupný od soboty 18. prosince podle následujícího harmonogramu. Prosíme všechny ochotné farníky o pomoc při hlídání jesliček. Zájemci se mohou zapsat do rozpisu, který je vyvěšený na nástěnce vzadu v kostele.

Louskáček - Vánoce na faře

Srdečně zveme na balet P. I. Čajkovského Louskáček, který už neodmyslitelně patří k hudební kultuře Vánoc.

Otevření perníkových jesliček

Slavnostní otevření perníkových jesliček v kostele sv. Matěje nastane v sobotu 18. prosince od 11h.

Otevření výstavy 250 let kostela sv. Matěje

Srdečně zveme na otevření výstavy "250 let kostela sv. Matěje", které se koná ve čtvrtek 16. 12. od 16:30. Samotná expozice je vystavena v Galerii Skleňák na nám. Svobody 1, Praha 6.

Adventní koncert 2021 u sv. Matěje

Srdečně zveme na Adventní koncert, který se bude konat u sv. Matěje v sobotu 27. listopadu 2021 (v předvečer 1. neděle adventní) od 17h.

Koncert chrámového sboru ve čtvrtek 18.11.2021 od 19h

Svatomatějský chrámový sbor, který znáte z nedělních mší, vás srdečně zve na svůj koncert ve čtvrtek 18. listopadu 2021 od 19h v kostele sv. Matěje. Zazní duchovní písně od renesance až po současnost. Těšíme se na vás!

Operní večer a mše svatá za Editu Gruberovou

Milí příznivci opery, srdečně vás zveme na další operní večer na faře, který se bude konat v sobotu 13.11. od 18.00. Tentokrát aktuálně zařazujeme záznam opery W. A. Mozarta Kouzelná flétna ze Salcburského festivalu z roku 1982, k nedávnému úmrtí proslulé slovenské pěvkyně Edity Gruberové. Mše sv. za Editu Gruberovou bude sloužena v neděli 14.11. v 10.00. Na varhany zahraje přední český varhaník Jan Kalfus.

Dušičkový koncert v sobotu 30. října od 17h

Srdečně zveme na tradiční Dušičkový koncert v sobotu 30. října od 17h v kostele sv. Matěje konaný v rámci jubilea 250 let od posvěcení kostela sv. Matěje.
Subscribe to