matej.jpg

Trojiční pouť 2023

V neděli 4. června zveme od 15:00 na Trojiční pouť do kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce (ul. Nad Komornickou, Praha 6).

Plán farních akcí - jaro 2023

V nejbližších týdnech a měsících náš čekají níže uvedené farní akce. Těšíme se na hojnou účast a ochotné farníky zároveň prosíme o pomoc při organizaci.

Pán si k sobě povolal našeho farníka pana Jaroslava Nováka

Dlouholetý fotograf farních akcí, pan Jaroslav Novák, díky kterému má naše farnost rozsáhlou fotodokumentaci zachycující poslední desítky let jejího života, zemřel v pátek 12. května 2023 ve věku 90 let. Rozloučíme se s ním při zádušní mši svaté v kostele sv. Matěje v Praze 6 – Dejvicích v pátek 19. května 2023 ve 14:00 h.

Díky za jeho obětavou práci a zápal, se kterými vytrvale přispíval k životě naší farní rodiny.

Poutní mše svatá celebrovaná arcibiskupem Janem Graubnerem

Srdečně zveme na slavnostní poutní mši svatou k oslavě svátku sv. Matěje v neděli 14. 5. 2023 v 10:00. Celebruje arcibiskup pražský Jan Graubner. Po mši se na farní zahradě koná setkání s pohoštěním. Mše v 8:00 se nekoná.

POZVÁNKA: Prezentace knižního rozhovoru s P. Matúšem

Srdečně zveme na prezentaci knižního rozhovoru s P. Matúšem Kocianem "Žehnám veškeré Boží havěti", která se uskuteční ve čtvrtek 4. května od 17:00 v Pastoračním středisku u kostela sv. Vojtěcha. 

Farní klub katolické víry

Na přiloženém plakátku najdete termíny setkání do letních prázdnin 2023.

Jarní výlet pro děti

Sejdeme se v pátek 14. dubna v 16 hodin u fary. Vrátíme se v neděli zhruba v 16:30 tamtéž. Ubytováni budeme na záchranné stanici pro zvířata Pavlov.
Subscribe to