matej.jpg

Velikonoční koncert v kostele sv. Matěje

V pátek 5. dubna od 18:00. Zazní Bach, Buxtehude, Seger, Černohorský, Clarke, Händel a další. Účinkují: Jan Škvařil - varhany, Stanislav Vojtíšek - trubka. 

Výroční zpráva farnosti sv. Matěje za rok 2023

Milí farníci, předkládáme Vám Výroční zprávu farnosti sv. Matěje za rok 2023 (viz příloha ke stažení). Věnujte jí, prosíme, náležitou pozornost. Obsahuje shrnutí aktivit v roce 2023, informace o hospodaření a důležité změny ve spolufinancování Fondu na mzdovou podporu kněží od roku 2024. Zároveň jste srdečně zváni na besedu o hospodaření farnosti, která se uskuteční v sobotu 9. března od 19:00 na faře. Při besedě bude příležitost zodpovědět případné dotazy. 

Na setkání zve pater Matúš Kocian a ekonomická rada farnosti

Staromatějská pouť 2024

Srdečně zveme na tradiční Staromatějskou pouť (procesí, nešpory a koncert s mluveným slovem) v kostele sv. Matěje v sobotu 24. února od 16 hodin.

Farní večer s filmem: staro-svatomatějská pouť a kostel sv. Matěje

Srdečně zveme na "Farní večer s filmem", při němž můžete zhlédnout pásmo krátkých historických filmů s tematikou staro-svatomatějské pouti a kostela sv. Matěje. Uskuteční se v neděli 18. února od 19:00 v budově fary u sv. Matěje. Večerem provází Jaromír Tužil. 

Farní večer s filmem: Návrat Dona Camilla a Svatá noc

Srdečně zveme na Farní večer s filmem, při němž můžete zhlédnout snímky Návrat Dona Camilla (1955) a Svatá noc (2001). Promítání proběhne v neděli 14. ledna od 18:00 na faře u sv. Matěje. Vstup volný. 

Subscribe to